Velkommen til Wavemaker Norge

I juni 2017 besluttet WPP en global fusjonering av mediebyråene MEC og Maxus, for å skape et nytt medie- innholds, og teknologibyrå. Velkommen til verden, Wavemaker!

Vår misjon; vi er FUTURE MAKERS

Gjennom vårt fokus på kjøpsreisen hjelper vi våre kunder å forstå kundeatferd. Dette for å ta smarte beslutninger i dag som vil skape fremtidig verdier i morgen.

Wavemaker er tuftet på de tre områdene vi tror morgendagens markedsførerer vil se på som de viktigste:

MEDIA – CONTENT – TECHNOLOGY

Vår oppgave er å sømløst koble disse sammen og gjennom det skape verdi og vekst for våre kunder.

Find us

Oslo

Kongensgate 6, Postboks 353 Sentrum, 0101 Oslo, Norway

T. +47 22 47 26 00

Email Contact