1. WM
  2. /
  3. Case
  4. /
  5. Tenk Gjør Kjør!

Tenk Gjør Kjør!

23.05.2019

Denne aktivitet er en del av Oppmerksomhetskampanjen (År 2)

Kampanjens primære KPIer er å bygge kunnskap og forståelse i kommunikasjonen, med fokus på; Tiltak, Skape, Dialog, Involvere og Engasjere i de ulike kanalene.

Vi ønsket å styrke den øvrige kommunikasjonen gjennom å bruke en innovativ plattform der målgruppen involverer og engasjerer seg.

Vi presenterte en idé som inkluderte både fysiske og kognitive distraksjoner på en enkel og informativ måte, å lagde derfor et AR/Overlay spill sammen med utviklere fra Haptiq for å øke kunnskapen om hvordan fysiske og kognitive distraksjoner påvirker oss når vi kjører bil.

Mulighet å engasjere målgruppen videre gjennom å bruke appen på events.