01
Passionate
Passion for kundene og deres business
02
Agile
Lære- og endringsvillig ved å ha fokus på utvikling av både fag og atferd
03
Collaborative
Vi må skape samhold - bygge hverandre opp
04
Entrepreneurial
Være nytenkende og utfordre etablerte sannheter
05
Diverse
Vi må ha takhøyde - å være åpne og ærlige med hverandre
  1. WM
  2. /
  3. PACED

Our Future Makers are PACED

Sentralt i vårt arbeid står verdiene; PACED. Vi viser PASSION for kundene våre ved å være ekte engasjert, ved å forstå kundens forretning og det markedet kunden jobber i, ved å være proaktive. Vi er AGILE, vi er smidighet, endringsvillige og løsningsorienterte. COLLABORATIVE, vi tror på et godt samarbeid med kunde og andre byråpartnere fordi det gjør oss raskere, smartere, sterkere og bedre. Vi vet at morgendagen krever at vi må tenke utenfor boksen, tenke kreativt og komme opp med nye løsninger – vi må være ENTREPREURIAL. Sist, men ikke minst tror vi det er en styrke at ikke alle mennesker er like. En DIVERSE arbeidskultur betyr at vi angriper en problemstilling fra ulike vinkler og ståsteder og gjennom det kommer vi opp med andre forslag enn det vi hadde gjort om alle hadde vært like.
AGILE / COLLABORATIVE / DIVERSE / ENTREPRENEURIAL / PASSIONATE / People /