1. WM
  2. /
  3. Case
  4. /
  5. Always on Grønt Punk

Always on Grønt Punkt

26.06.2019

Grønt Punkt Norges konkurransesituasjon endret seg fra å være alene som aktør, til å få konkurranse på markedet. I mange år som eneste aktør innen emballasjegjenvinning i Norge fikk Grønt Punkt Norge konkurranse av en ny aktør. Aktøren tilbød billigere medlemskap og startet å ta eksisterende kunder fra Grønt Punkt Norge. 

Grønt Punkt Norge opplevde liten kunnskap og lavt engasjement hos medlemmene.

Målet til Grønt Punkt Norge var at bedriftsmarkedet skal kjenne til, bruke og la seg inspirere av Grønt punkt Norge – fordi de bryr seg! Grønt Punkt Norge hadde lenge fokusert på B2C kommunikasjon om gjenvinning og B2B markedet som er den største inntektskilden var lenge satt til side, da de tidligere var eneste aktør på markedet. Det var nå viktig å fokusere på kommunikasjon mot bedriftsledelsen til produsenter og avfallsbesittere i bedriftsmarkedet. 

 

Da Grønt Punkt Norge skulle fokusere på bedriftsmarkedet ble LinkedIn som sosial medie-plattform et naturlig valg. Vi bistod Grønt Punkt med rådgivning på strategi, innhold og annonsering på LinkedIn. Grønt Punkt Norge på LinkedIn skulle gi verdi for beslutningstakeren, gjennom relevant informasjon om bærekraftig drift, aktualiteter og fokus på en sirkulær økonomi.

Grønt Punkt Norge har på kort tid oppnådd resultater som det tar flere år å oppnå. Metodikken har vært å ha en always on strategi, og utdanne målgruppen gjennom innhold som skaper engasjement, være tro mot målgruppen og optimalisert etter hva som har engasjert målgruppen mest. Dette har resultert i at Grønt Punkt Norge har tatt en ledende rolle innen tema gjenvinning og bærekraft på LinkedIn.