1. WM
  2. /
  3. Om oss
Om oss
«Wavemaker er tuftet på de tre områdene vi vet morgendagens markedsdirektører ser på som de viktigste områdene, nemlig media, content og teknologi. Vår oppgave blir å sømløst koble disse sammen og gjennom dette skape verdi for våre kunder. Wavemaker er bygget på en filosofi om at våre kunder ønsker en partner som kan hjelpe dem å avdekke deres vekstpotensiale. Vi har et sterkt fokus på hvordan vi kan utvikle løsninger som skaper reell effekt og vekst for kundene, og vi har teknologi og verktøy som hjelper oss til å lykkes. Sentralt i dette arbeidet er vår dybdeforståelse av kjøpsreisen og vår innsikt og kunnskap i hvordan forbrukere tar kjøpsbeslutninger og velger et produkt fremfor et annet. Vi har valgt en kundesentrisk organisering hvor kundens behov står i sentrum for det teamet vi til en hver tid setter sammen for de ulike kundene våre» sier Cathrine Hagen, CEO i Norge