This website uses cookies
This website uses cookies, some of which are necessary for the operation of the website and some of which are designed to improve your experience. You can review the cookies we use here. If you are happy with the use of these cookies please continue to browse our website. You may adjust your cookie settings via your chosen browser tools.
accept cookies
  1. WM
  2. /

  3. Our Business


Om oss


Wavemaker er et media- content og teknologibyrå med et klart mål; nemlig å sikre en god fremtid for våre kunder. Wavemakers 8600 medarbeidere på tvers av 90 land er opptatt av tre ting; vekst, kreativitet og det å bry seg.


Vi tror fremtiden eies av de som evner å skape vekst. Derfor er det viktigste vi gjør å avdekke hvor vekstpotensialet til våre kunder ligger og hvordan vi sammen med kundene kan skape vekst for dem og gjennom det sikre en gjensidig lønnsom fremtid. Vår filosofi er at vekst skapes når god innsikt kombineres med media og kreativitet satt i live gjennom utnyttelse av data og teknologi.

Vi tror på å maksimere veksten på en kostnadseffektiv måte gjennom datadrevet planlegging og kreativitet, målgruppestrategier og aktivering av ulike plattformer. Selve hjerte i Wavemaker er vår forståelse av kjøpsreisen – det vil si hvordan forbrukere tar beslutninger langs kjøpsreisen, hvorfor man velges eller velges bort, hva som gjør at man velger netthandel eller ikke. Vår egen dybdeundersøkelse – Momentum – avdekker forbrukeratferd i kategorien på tvers av over 200 attributter og som gir oss en dypere forståelse av hvorfor valg tas og hvordan vi bedre kan nå kundene. Hvem de største konkurrentene er og hvorfor man velges/ikke velges. Men kanskje aller viktigst er at vi i Wavemaker bringer engasjement, hensikt og det lille ekstra til jobb hver dag for å gjøre en forskjell. På tvers av 90 land er vi alle opptatt av å vise at vi bryr oss om både kunder, medarbeidere og samfunnet rundt oss. Vi engasjerer oss i humanitært arbeid både som enkeltpersoner og som bedrift, og donerer årlig 2 arbeidsdager til å jobbe sammen for et godt formål. Sentralt i dette står verdiene våre PACED. Vi viser PASSION for kundene våre ved å være ekte engasjert, ved å forstå kundens forretning og det markedet kunden jobber i, ved å være proaktive. Vi er AGILE, vi er smidige, endringsvillige og løsningsorienterte. COLLABORATIVE, vi tror på et godt samarbeid med kunde og andre byråpartnere fordi det gjør oss raskere, smartere, sterkere og bedre. Vi vet at morgendagen krever at vi må tenke utenfor boksen, tenke kreativt og komme opp med nye løsninger – vi må være ENTREPREURIAL. Sist, men ikke minst tror vi det er en styrke at ikke alle mennesker er like. En DIVERSE arbeidskultur betyr at vi angriper en problemstilling fra ulike vinkler og ståsteder, og gjennom det kommer vi opp med andre forslag enn det vi hadde gjort om alle hadde vært like.

Wavemaker er 100% eid av WPP og ligger under GroupM paraplyen. WPP er verdens største aktør innen kommunikasjonsfaget på tvers av reklame-, media- og PR-byråer. GroupM er mediebyråparaplyen til WPP. Dette sikrer den skalaen vi trenger for å få de beste prisene, tilgangene og tilkoblingene. GroupM har muskler, evne og vilje til å fortsette de nødvendige investeringene i teknologi og teknologisk kompetanse både gjennom oppstart og oppkjøp. GroupM er premium partner med alle de viktige aktørene som Amazone, Google og Facebook med flere.

 


ABOUT / BUSINESS / PURCHASE JOURNEY / WM MOMENTUM

Click the edit button to change this HTML


1364
offices

90
countries

8600
people

$38b
billings
+
200
Platform and tech experts
+
400
Data Experts
+
750
Content Experts
+
2900
digital experts
  1. WM
  2. /
  3. Our Offer


HVA VI TILBYR

De ulike utfordringene vi jobber med for våre kunder strekker seg langt utenfor det man en gang definerte som tjenester fra et mediebyrå.

Wavemaker levere, i samarbeid med GroupM, løsninger som dekker hele spekteret av marketingutfordringer langs hele kjøpsreiser, inkludert – men ikke begrenset til; mediastrategi, planlegging og kjøp av media; aktivering; strategisk rådgivning; trading og investerings management; analyse, innsikt og data management; social; content kreasjon, produksjon og distribusjon; e-commerce; mobilmarkesføring; search engine marketing (SEM) og search engine optimization (SEO); performance media; programmatiske kjøp; dashboard & webanalyse; sponsing og event. I tillegg jobber vi med econometri og salgsmodellering


  1. Purchase Journey


HVORFOR VELGE WAVEMAKER?


Wavemaker er vi genuint opptatt av å forstå forbrukeres kjøpsreise innen ulike kategorier. Med det mener vi å forstå hvorfor og hvordan forbrukere tar sine avgjørelser når de kjøper et produkt eller en tjeneste, og hvilke kontaktpunkter som påvirker de underveis i kjøpsreisen. Slik vi ser kjøpsreisen, har den fire steg. Priming Stage. Dette er hverdagen. Uten at vi tenker over det blir vi påvirket av et enormt stort antall eksponeringer gjennom en dag. I underbevisstheten danner vi kontinuerlig meninger og BIAS’er for merker og tjenester uten at vi i utgangspunktet har intensjon om å kjøpe, eller behov for de produkter, varer og tjenester akkurat nå.
Trigger Stage: dette er en hendelse i forbrukers liv som gjør at et behov eller ønske for et produkt eller tjeneste oppstår.
Active Stage: er alt forbruker gjør fra en trigger og til selve kjøpet. Dette kan være alt fra å gjøre undersøkelser på nett, besøke fysisk butikk, snakke med venner og bekjente osv. Vi avdekker hvor lang Active stage er, hvilke kontaktpunkter som er påvirker underveis og hvor avgjørende en sterk BIAS for et merke eller tjeneste er for selve valget.
Purchase; siste steget i kjøpsreisen – hvilket merke eller produkt blir valg og hvorfor. I Wavemaker har vi pr 2019 analysert over 600 000 ulike kjøpsreiser – flere enn noen andre selskaper i verden. En felles nevner er at det første forbruker gjør etter et kjøp, er å sjekke og forsikre seg om at de har gjort det rette kjøpet.
Gjennom å forstå kjøpsreisen kan vi identifisere vekstpotensialet både med tanke på innholdet i kommunikasjonen samt hvilke segmenter som mest trolig danner grunnlaget for å realisere vekstpotensialet.